นโยบายการขนส่ง

1. วัตถุประสงค์:

  • นโยบายการจัดส่งกำหนดความต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่ระบบของ บริษัท

2. ขอบเขตการใช้งาน:

  • จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

3. เนื้อหา

  • สำหรับคำสั่งซื้อที่มีช่วงการจัดส่ง 30 กม. - 100 กม. พนักงานขายจะเจรจาเวลาส่งมอบกับลูกค้าโดยตรง
  • ก่อนที่จะส่งแผนกโลจิสติกส์จะติดต่อลูกค้าเพื่อกำหนดเวลาเฉพาะส่งสินค้าให้กับลูกค้า

Uma Mart